“Via Vitaal Vechtdal heb ik een leuke groep gevonden om elke dinsdag hard te lopen”

Vitaal Vechtdal

Vitaal Vechtdal zet zich in voor een gezonde, actieve regio. Samen met partners stimuleren we mensen van jong tot oud om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Vitaler worden én blijven. Met als resultaat dat mensen minder gebruik hoeven maken van de zorg.

Dat hoeft niemand alleen te doen, het is juist de bedoeling om het samen te doen met bijvoorbeeld de wijk, de school, het werk en ook de buren om elkaar te helpen, en een beetje voor elkaar te zorgen. 

Meedoen of vragen over Vitaal Vechtdal? Neem contact met ons up. We helpen u graag verder.

Onze programma's

Onze overtuiging is dat je alleen vanuit een gezamenlijke aanpak in de regio goed kunt werken aan het stimuleren van gezond en actiever leven (preventie). Er zijn samenhangende activiteiten op het gebied van zorg, onderwijs, werk en wonen & vrije tijd. Lees hieronder meer over Jonge Ouders, Buurten & Wijken, Werknemers en Ouderen    

Jonge ouders

Ieder kind wil je graag een goede start geven. Daarom is het belangrijk om Jonge Ouders te helpen bij vragen of wanneer hulp nodig is. VroegErbij in het Vechtdal heeft meerdere speerpunten.

Buurten & wijken

Buurt en wijkactiviteiten met als doel extra aandacht voor gezondheid als iets waar de burger zélf over gaat. Vitaal Vechtdal verenigt inwoners en organisaties om activiteiten en ondersteuning dichtbij en op maat te regelen. Samenwerken voor een vitale gemeente.

Werknemers

De vitale werknemer heeft als focus het bevorderen van gezondheid van werknemers, zowel tijdens het werk als daarbuiten, met expliciete aandacht voor arbeid in het geval van ziekte.

Ouderen

Voor ouderen is het vaak moeilijker om gezond en wel in het leven te staan om lichamelijke, geestelijke of sociale redenen. Met Langer Vitaal wordt hieraan op meerdere manieren gewerkt.

Stoppen met Roken

Dag verslaving! Weg met die sigaretten. Met Stoptober worden rokers in heel Nederland opgeroepen in de maand oktober 28 dagen niet te roken. En dat is belangrijk, want na een periode van 28 dagen niet roken, is de kans 5x groter dat je blijvend stopt met roken. Op 2 oktober start een actieweek Stoppen met Roken in het Vechtdal, in nauwe samenwerking met het onderwijs, gemeente Ommen en Hardenberg, werkgevers, sociaal werk en zorg om zoveel mensen te stimuleren om te stoppen met roken.